algemene voorwaarden en disclaimer

 

Algemene voorwaarden
Op onze behandelingen zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening van toepassing. Deze liggen in hardcopy in de wachtruimte van de praktijk. Daar deze voor elke therapeut in kleine onderdelen kunnen verschillen door de verschillende vormen van behandeling, zijn ze per therapeut apart op te vragen.
Disclaimer
Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker/gebruiker instemt met het onderstaande.

Praktijk de Watermolen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij eigenaar van de website, danwel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.


Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren
sluiten