Skip to main content

Mijn naam is Ingrid Arts

Ik ben sinds 2010 verbonden aan praktijk de Watermolen. Ik vind het fijn onderdeel te zijn van deze mooie praktijk. Samen staan we sterk en vullen we elkaar aan. 

Vanaf 2010 werk ik als voetreflex therapeut. Door de diversiteit aan klachten die ik voorbij zag komen, ontstond de wens om meer maatwerk te kunnen bieden. Ik ben me dan ook verder gaan ontwikkelen met onder andere triggerpoint massage. Trots mag ik me recent ook guasha therapeut noemen. Met de combinatie van deze 3 therapieën, kan ik een breed scala van klachten aanpakken.  

Startend met het geven van een voetreflexbehandeling, voel ik waar de blokkades zich in je lichaam bevinden. Vandaaruit ga ik verder behandelen en zet ik triggerpoint massages en guasha in om te komen tot het beste resultaat. 

In het kort:

Voetreflex therapie; alternatieve geneeswijze die er vanuit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. Het masseren van deze zones leidt tot een onbelemmerde energiestroming in het hele lichaam. 

Triggerpoint massage; bedoelt om triggerpoints, oftewel spierknopen, te verlichten. Een triggerpoint kenmerkt zich door bewegingsbeperking, krachtverlies en pijnklachten. Het is een diep werkende massage techniek. 

Guasha therapie; een schraaptechniek die al eeuwen wordt toegepast in Azië om klachten te behandelen die worden veroorzaakt door afvalstoffen. Deze therapie richt zich vooral op het opheffen van blokkades door het ontgiften van het bindweefsel, de spieren en gewrichten. 


Tarieven

behandeling van 45 minuten: €45
behandeling van 75 minuten: €55

Indien u aanvullend verzekerd bent, kunnen de kosten van een behandeling vaak (deels) vergoed worden. Dit dient u zelf na te gaan bij de verzekering.

Niet nagekomen afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht, indien deze niet uiterlijk 48 uur van tevoren zijn afgezegd.

KvK 50591428 | BTW NL001757872B22


Beroepsvereniging

 Aangesloten bij Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten

Als therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en ik voldoe aan de eisen van de privacywet en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Voor klachten kunt u terecht bij de geschillencommissie (wkkgz) op de klachtenpagina van VNRT.

Aangezien ik lid ben van de vnrt, geregistreerd ben bij de RBCZ en aangesloten bij de SCAG, voldoe ik aan de wkkgz.


Privacy

Zoals alle therapeuten aangesloten bij VNRT val ik onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat ik:

  • Uw gegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
  • Niet meer informatie van u noteer dan nodig is om het doel te bereiken.
  • U toestemming vraag om de persoonsgegevens te verwerken.
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.